poezija.net
naslovna pesme autor prevodi kontakt
 
pesme
aslan mahmuti: reči trećeg govora. pesme. nuernberg 2002.

serguei tanyguine: pesnik   u gnezdu na zlatnoj litici hrane svoje
potomstvo zgrušanom krvi gospodari
ekstaze i poglavari kućnog obreda.

tri noći padamo u žar. daješ mi moć
vladanja vatrom. u zanosu uspinjem
se na nebo. poučavaš me putem snova
i vizija. magički letim tri godine. pevam
u snu i lutam samotnim mestima. beli
plamen obuzdavam u sredini svoda.
sa visine padam i prodirem u dno duše.
uspravljam se u snežnoj pustinji. spore
i teške su moje pripreme. podržavaš
budnost i vodiš me dalje. povezujem se
sa demonima. u drvu deljem lik očeve
ruke. samotnjak sam u tišini jedinstva.
napuštaju me duhovi prirode. čamim
u obrednoj samoći između predsmrti
i smrti - bez svesti o novom životu. na
zlatnoj litici komadaju moje telo. jedu
me slepi grbavci i ljudi velike bolesti.
srebrna ptica sabira moje nove kosti.
u gnezdu mi daju novo meso, novi lik.
viši vazduh ojačava mi grlo i glas. tvoja
duša me prepoznaje posle putovanja.
grliš me novorođenog u praskozorju.
   1 2 3 4 5 6 7       
zbirke pesama

petokrake skice
kratke tišine
knjiga tri pečata
pisma zidu
improvizacije
troskok
iverje
senke pojava
reči trećeg govora
hostija u pepelu
mirne stvari
zbirovi
 
- - - - - - - - - - - -
 
list
sponzori
izdavači
webstranice
galerija
publikacije
   copyright by aslan mahmuti poezija.net kontakt@poezija.net