poezija.net
naslovna pesme autor prevodi kontakt
e-žurnal: list

list 2, 09/04
list 1, 08/04
autor
aslan mahmuti (1971, beograd)

aslan mahmuti   piše poeziju i prevodi književnost na nemački jezik (miodrag pavlović, milutin petrović, saša jelenković, radmila lazić, ana ristović, stevan tontić, zoran bognar i dr.).

opširnije biografije autora:
biografija autora
lyrik kabinett

radi kao website-koordinator jedne od vodećih evropskih brokerskih kuća. živi u nirnbergu, nemačkoj, često boravi u beogradu i zagrebu.

kontakt:
aslan mahmuti
schillerstrasse 23
D-90409 nuernberg
tel.: + 49 172 744 62 92
email: kontakt@poezija.net
   
publikacije na drugim sajtovima:

yu.bloger.hr


zbirke pesama

petokrake skice
kratke tišine
knjiga tri pečata
pisma zidu
improvizacije
troskok
iverje
senke pojava
reči trećeg govora
hostija u pepelu
mirne stvari
zbirovi
 
- - - - - - - - - - - -
 
list
sponzori
izdavači
webstranice
galerija
publikacije
   copyright by aslan mahmuti poezija.net kontakt@poezija.net