poezija.net
naslovna pesme autor prevodi kontakt
e-žurnal: list

list 2, 09/04
list 1, 08/04
list
e-žurnal za poeziju i umetnost

nenad stosic - nebo Ilist je zamišljen kao medijum koji obuhvata nekolicinu poetskih, fotografskih ili likovnih priloga na listu DIN A4 formata u vidu pdf-datoteke i izlazi sporadično (kada se sakupi dovoljan broj tekstova i likovnih priloga).


na ovaj način svi koji prate zbivanja na web-prezentaciji "www.poezija.net" imaju prilike da se upoznaju sa aktuelnim stvaralaštvom na polju poezije i umetnosti.

list možete odštampati i staviti vašim prijateljima na raspolaganje.

nenad stosic - nebo IIvaše radove pošaljite mi e-mailom na adresu: kontakt@poezija.net u vidu .txt filea, slike vaših umetničkih radova pošaljite kao .gif ili .jpg.

molim vas da uzmete u obzir da nisam u stanju da plaćam honorare.

dosadašnji brojevi:

list 2, 09/04 - saša jelenković: pesme, olivera bogdanović: keramika
list 1, 08/04 - aslan mahmuti: pesme, nenad stošić: fotografije

zbirke pesama

petokrake skice
kratke tišine
knjiga tri pečata
pisma zidu
improvizacije
troskok
iverje
senke pojava
reči trećeg govora
hostija u pepelu
mirne stvari
zbirovi
 
- - - - - - - - - - - -
 
list
sponzori
izdavači
webstranice
galerija
publikacije
   copyright by aslan mahmuti poezija.net kontakt@poezija.net