poezija.net
naslovna pesme autor prevodi kontakt
 
sponzori

aslan mahmuti
 

poezija.net besplatno je dostupna svima preko interneta i biva mesečno oko 2.000 puta posećena.

autor snosi sve troškove izrade i hostinga web-stranica i veoma je zahvalan za svaku novčanu podršku.

svi zainteresovani za sponzoring ovog projekta mogu da mi se jave na:

kontakt@poezija.net

unapred hvala!


aslan mahmuti
zbirke pesama

petokrake skice
kratke tišine
knjiga tri pečata
pisma zidu
improvizacije
troskok
iverje
senke pojava
reči trećeg govora
hostija u pepelu
mirne stvari
zbirovi
 
- - - - - - - - - - - -
 
list
sponzori
izdavači
webstranice
galerija
publikacije
   copyright by aslan mahmuti poezija.net kontakt@poezija.net