poezija.net
naslovna pesme autor prevodi kontakt
e-žurnal: list

list 2, 09/04
list 1, 08/04
aslan mahmuti / poezija.net


poezija.net pruža vam uvid u moje zbirke pesama:

protokol severa. nirnberg 2012   ( pdf )
petokrake skice. nirnberg 2011   ( pdf )
kratke tišine. nirnberg 2011   ( pdf )
knjiga tri pečata. nirnberg 2010-2011   ( pdf )
pisma zidu. nirnberg 2010   ( pdf )
tihe pouke. nirnberg 2009   ( pdf )
improvizacije. nirnberg 2008-2009   ( html ili pdf )
troskok. nirnberg 2003-2007   ( html ili pdf )
iverje. nirnberg 2006   ( html ili pdf )
senke pojava. nirnberg 2003   ( html ili pdf )
reči trećeg govora. nirnberg 2002   ( html ili pdf )
hostija u pepelu. nirnberg 2002   (html ili pdf )
mirne stvari. nirnberg 2001-2003   ( html ili pdf )
zbirovi. nirnberg 1999-2003   ( html ili pdf )


zbirke pesama

protokol severa
petokrake skice
kratke tišine
knjiga tri pečata
pisma zidu
tihe pouke
improvizacije
troskok
iverje
senke pojava
reči trećeg govora
hostija u pepelu
mirne stvari
zbirovi
 
- - - - - - - - - - - -
 
list
sponzori
izdavači
webstranice
galerija
publikacije
bookmark
   copyright by aslan mahmuti
kontakt@poezija.net